لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
رئیس: حسن احمدیان
دبیر: حسین نوروزی
تلفن تماس: 88615797
شماره فکس: 88064989
آدرس: تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، نبش خیابان پنجاه وششم، پلاک414، طبقه اول، واحد 1، 2، 3، کدپستی 1434653457
وب سایت: www.furniran.com