لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران
رئیس: میراسلام تیموری
دبیر: رضا باکری
تلفن تماس: 88266984
شماره فکس: 88277414
آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان آرش مهر، پلاک 43، ساختمان گلزار، طبقه پنجم، واحد 500، کد پستی 1445873448
وب سایت: www.ir-dis.org