لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنعت بانکرینگ ایران
رئیس: مصطفی کشکولی
دبیر: محمدجعفر عابدی نژاد
تلفن تماس: 88195689
شماره فکس: 88651711
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از دستگردی، کوچه بهرامی، پلاک 74، طبقه همکف، کدپستی 1968644181
وب سایت: www.iranbunkering.ir