لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنعت پتروشیمی
رئیس: عبدالعلی علی عسکری
دبیر: احمد مهدوی ابهری
تلفن تماس: 88600618
شماره فکس: 88600617
آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سامان، پلاک 77، کدپستی 1435853401
وب سایت: www.apic.co