لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنعت موتورسیکلت ایران
رئیس: جلیل مجاهد
دبیر: بهمن ضیاء مقدم
تلفن تماس: 88528412
شماره فکس: 88179160
آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، انتهای خیابان قندی، نرسیده به خیابان عربعلی، پلاک 79، طبقه دوم، واحد 5، کدپستی 1554917816
وب سایت: