لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن مدیریت سبز ایران
رئیس: محمدحسن امامی
دبیر: نورالهدی پورعباس
تلفن تماس: 88515328
شماره فکس: 88763657
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از میدان پالیزی(شهید قندی)، نرسیده به سیدخندان، کوچه موزه، پلاک 15، واحد 4، کدپستی 1555817416
وب سایت: www.iran-gma.com