لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن مدیریت منابع انسانی
رئیس: مسعود همایونفر
دبیر: محسن صابری
تلفن تماس: 44941232-44941238-44941228
شماره فکس: 44941179
آدرس: تهران، بزرگراه ستاری،بلوار ناصر حجازی(فردوس غرب)، خیابان سازمان برنامه جنوبی، خیابان 21 شرقی(بغیری)، مجتمع اداری ارکیده، طبقه دوم، واحد 20، کد پستی 1484931949
وب سایت: www.hrmsociety.ir