لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن مدیریت کیفیت ایران
رئیس: فرزین انتصاریان
دبیر: امیر حیدری
تلفن تماس: 88101192
شماره فکس: 88725944
آدرس: تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، بین خیابان 7 و 9 ، پلاک 4، طبقه دوم، کدپستی 1433714395
وب سایت: www.iranqms.com