لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن ملی سیب زمینی ایران
رئیس: خسرو طالب رحیق
دبیر: علی نیلی احمدآبادی
تلفن تماس: 55624618
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی(فرصت)، پلاک 175، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
وب سایت: ندارند