لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن ملی لیزینگ ایران
رئیس: روح اله جراحی
دبیر: مهدی بسحاق
تلفن تماس: 88326155
شماره فکس: 88326156
آدرس: تهران، خیابان سمیه، بعد از تقاطع خیابان شهید مفتح، پلاک 117، طبقه دوم، واحد 4، کدپستی 1581768515
وب سایت: www.iranlease.co