لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران
رئیس: محسن لزومیان
دبیر: مهدی خان محمدی
تلفن تماس: 88259362-3
شماره فکس: 88259315
آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان آرش مهر، ساختمان گلزار، طبقه چهارم، واحد 403، کدپستی 1445873445
وب سایت: www.iranbread.ir