لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور
رئیس: حمیدرضا موثقی
دبیر: پریناز انصاری
تلفن تماس: 55690610-17
شماره فکس: 55690609
آدرس: تهران، خیابان پانزده خرداد غربی، خیابان شیخ فضل اله نوری، کوچه امیر چترچی، پلاک 48، واحد 11، کدپستی 1114774336
وب سایت: www.iranteaassociation.ir