لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد ضدعفونی کننده بیمارستانی
رئیس: رضا ظاهری
دبیر: ندارند
تلفن تماس: 91017111
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه اسکندری، برج نگین آزادی، پلاک149، طبقه 5، واحد 22، کدپستی 1419943758
وب سایت: www.smed.info