لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه تولیدی- صادراتی فرآورده های شیرین بیان ایران (رشمک)
رئیس: منصور آزادی
دبیر: حسین کمالی سروستانی
تلفن تماس: 071-37744205-6
شماره فکس:
آدرس: شیراز، خیابان فردوسی، نرسیده به پل حر، مجتمع فردوسی، طبقه دوم، پلاک 214، کدپستی 7136711953
وب سایت: www.iranlicoriceunion.org