لیست اطلاعات تشکل های ملی

شورای ملی زیتون ایران
رئیس: مهدی عباسی
دبیر: مختار محمدی
تلفن تماس: 88381137-8
شماره فکس: 88381339
آدرس: تهران، میدان شهدای هفتم تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، کوچه افشار، پلاک 8، طبقه سوم، کدپستی 1573913731
وب سایت: www.iranioc.ir