لیست اطلاعات تشکل های ملی

شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته
رئیس: علی انصاری
دبیر: مظفر علیخانی
تلفن تماس: 88507512-3
شماره فکس: 88507514
آدرس: تهران، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه دهم غربی، پلاک 8، طبقه چهارم، واحد 8، کدپستی 1514735419
وب سایت: www.zeen.ir/ncfdeco/