لیست اطلاعات تشکل های ملی

شورای ملی نخود
رئیس: ناصر مرادی
دبیر: افشین باتمانی
تلفن تماس: 08338100063
شماره فکس:
آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، نرسیده به سه راه 22 بهمن، ساختمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه، طبقه چهارم، واحد 1، کدپستی 6714641869
وب سایت: www.incp.ir