لیست اطلاعات تشکل های ملی

فدراسیون واردات ایران
رئیس: فرهاد آگاهی
دبیر: هومن حاجی پور
تلفن تماس: 88842563
شماره فکس: 88846997
آدرس: تهران، تقاطع خیابان مطهری و قائم مقام، کوچه بیست و ششم، پلاک 10، طبقه چهارم، واحد 15، کدپستی 1586985938
وب سایت: www.ifiran.ir