لیست اطلاعات تشکل های ملی

مجمع تشکل های دانش بنیان
رئیس: افشین کلاهی
دبیر: سحر بنکدارپور
تلفن تماس: 91034202
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان آزادی، ضلع غربی دانشگاه شریف، بلوار جواد اکبری، ابتدای کوچه اتکا، پلاک ۷ ، برج فناوری بنتک، کدپستی 1458836747
وب سایت: www.daneshbonyan.co