لیست اطلاعات تشکل های ملی

کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران
رئیس: محمود اولیایی
دبیر: سعید عارف
تلفن تماس: 66928012
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک 64، طبقه چهارم، واحد 14، کدپستی 1441633868
وب سایت: www.nimec.ir