لیست اطلاعات تشکل های ملی

کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران
رئیس: حسینعلی بهجو
دبیر: ندارند
تلفن تماس: 88732803
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه ششم(نوری)، پلاک 11 ، کدپستی 1514718311
وب سایت: www.irseda.ir