لیست اطلاعات تشکل های ملی

کنفدراسیون (مجمع) صادرات ایران
رئیس: محمد لاهوتی
دبیر: جمشید نفر
تلفن تماس: 88346830-3
شماره فکس: 88346509
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش کوچه 15 خرداد، پلاک 175، کدپستی 158754671
وب سایت: www.iranec.org