لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی- غذایی ایران
رئیس: عباس کبریایی زاده
دبیر: سیدمحمد ناصری
تلفن تماس: 66569183-66122831
شماره فکس:
آدرس: تهران، بلوار کشاورز، حدفاصل خیابان جمالزاده و کارگر، پلاک 342، طبقه پنجم، واحد 20، کدپستی 1418893869
وب سایت: www.idsms.org