لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان خمیر مایه ایران
رئیس: محمود گیاهی
دبیر: مجیدپارسایی
تلفن تماس: 88683909
شماره فکس: 88683745
آدرس: تهران، بلوار سعادت آباد، خیابان 31 شرقی، پلاک 16، واحد 2، کدپستی 1998815443
وب سایت: www.iranyeast.com