لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران
رئیس: خالد رویین تن
دبیر: خدایار عینی فرح
تلفن تماس: 88791600
شماره فکس: 88791599
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، خیابان لیلی، پلاک 3، طبقه سوم، واحد 2، کدپستی 1994633411
وب سایت: www.snsyndicate.ir