لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی
رئیس: محمدرضا جباری
دبیر: آنوش رحام
تلفن تماس: 88746336-7
شماره فکس: 88746338
آدرس: تهران، خیابان بهشتی، بعد از پل مدرس، خیابان سرافراز، خیابان دوازدهم، شماره 396، واحد 7، کدپستی 1586874419
وب سایت: www.sandika.ir