لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان مجموعه و قطعات موتورسیکلت و دوچرخه ایران
رئیس: ماشااله قاسمی نژاد رائینی
دبیر: سحر دلیاری
تلفن تماس: 55375375
شماره فکس: 55381256
آدرس: تهران، میدان رازی، خیابان جوادیان، مجتمع تجاری رازی، طبقه سوم، واحد 505، کدپستی 1335915531
وب سایت: ندارند