لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران
رئیس: مسعود شنتیائی
دبیر: مصطفی آزادی
تلفن تماس: 88937660
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید عضدی(آبان جنوبی)، نبش خیابان رودسر، پلاک 3، کدپستی 1598637113
وب سایت: www.iitms.ir