لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه صادرکنندگان خشکبار
رئیس: محمدحسن شمس فرد
دبیر: سیدزین العابدین هاشمی
تلفن تماس: 88311384-8
شماره فکس: 88823000
آدرس: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، خیابان آذرشهر، خیابان فریدونشهر، پلاک 9، کدپستی 1584683113
وب سایت: www.idfea.ir-www.idfea.com