لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای صنایع آلومینیوم ایران
رئیس: هوشنگ گودرزی
دبیر: آریا صادق نیت حقیقی
تلفن تماس: 88735735
شماره فکس: 88171062
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، کوچه دوم، پلاک 7، طبقه همکف، کدپستی 15868354132
وب سایت: www.ials.ir