لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان حلال های هیدروکربنی ایران
رئیس: احمد ابوترابی
دبیر: سیدمحمود رضائیان
تلفن تماس: 42292465
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان علی اکبری، کوچه مهرداد، پلاک 11، طبقه چهارم شرقی، کدپستی 1576856431
وب سایت: