لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)
رئیس: کامبیز قادری
دبیر: فریبرز نژاد دادگر
تلفن تماس: 66028772
شماره فکس: 66028789
آدرس: تهران، خیابان آزادی، بعد از خیابان شهید حبیب ا...، بن بست شهید ابوالفضل قدیر، پلاک 5، طبقه دوم، واحد 6، کدپستی 1458886883
وب سایت: www.aftta.ir