لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه صادرکنندگان روده ایران
رئیس: محمود محمودی
دبیر: علی خسروی
تلفن تماس: 33133163-33133719
شماره فکس: 33553575
آدرس: تهران، خیابان 15خرداد شرقی، نرسیده به پل ری، ساختمان کرباسچی، پلاک 51 ، طبقه اول، واحد غربی، کدپستی 1119945816
وب سایت: www.eo.iccima.ir