لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن انجیر ایران
رئیس: کمال یدالهی
دبیر: فاطمه بابایی
تلفن تماس: 071-36294901-9
شماره فکس:
آدرس: شیراز، خیابان قصرالدشت، بالاتر از چهارراه زرگری، نبش کوچه 73 الف، کدپستی 7186789565
وب سایت: www.ifa.org.ir