لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه کشور
رئیس: دکتر محمد سبحانی مطلق
دبیر: محمدرضا صدیق پور
تلفن تماس: 66907345-6
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان توحید، خیابان شهید غلامرضا طوسی(شباهنگ)، پلاک 119 ، طبقه دوم، کدپستی 1419716479
وب سایت: www.sdocp.ir