لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن قهوه ایران
رئیس: حسام ربیعی سامانی
دبیر: فاطمه میرزاده
تلفن تماس: 91074077
شماره فکس: 88700693
آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک 9، واحد 11، کد پستی 1586747477
وب سایت: www.iranca.coffe