لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن قیر ایران
رئیس: داود محمدی
دبیر: مهرداد همتی
تلفن تماس: 28421172
شماره فکس:
آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به اشرفی اصفهانی، نبش امیرکبیر شمالی، پلاک 427، طبقه 1، واحد 2، کدپستی 1461645815
وب سایت: www.irbas.ir