لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن نوردکاران فولادی ایران
رئیس: احمد خوروش
دبیر: اباذر براری
تلفن تماس: 88658754-88658356
شماره فکس: 88651394
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابانآفریقا، جنب پژوهشکده مالی بانک سپه، پلاک 12، واحد 6، کدپستی 1514946638
وب سایت: www.navardnews.com