لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن کاربری سازان (تولیدکنندگان تجهیزات پشت کامیون و کشنده ها)
رئیس: عبدالرضا سپهوند
دبیر: بیژن ذوالفقاری
تلفن تماس: 44190360
شماره فکس: 44190121
آدرس: تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج، بعد از چهارراه ایران خودرو، نبش کوچه جهاد، پلاک 4، واحد 6، کدپستی 1396184791
وب سایت: www.iranbbs.org