لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنعت کامپوزیت ایران
رئیس: ایرج علاقه بند
دبیر: مسعود تأملی
تلفن تماس: 44003817
شماره فکس: 44003818
آدرس: تهران، بزرگراه حکیم غرب، بعد از اشرفی اصفهانی، خیابان خجسته پور، انتهای خیابان سلیمانی، کوچه مریم، پلاک 17، طبقه چهارم، واحد 402، کدپستی 1473666863
وب سایت: ندارند