لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
رئیس: احمد معروفخانی
دبیر: فریدون اسعدی
تلفن تماس: 88508251-88511611
شماره فکس: 88508250
آدرس: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان دکتر مفتح شمالی، خیابان شهید نقدی، پلاک 10، طبقه همکف، کدپستی 1576635814
وب سایت: www.opex.ir