لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن کشتارگاه های صنعتی و صادرکنندگان طیور ایران
رئیس: فرهاد قربانزاده امین لو
دبیر: فرهاد قربانزاده امین لو
تلفن تماس: 66906566-66943828
شماره فکس: 66927873
آدرس: تهران، خیابان توحید، ابتدای خیابان فرصت شیرازی، نبش کوچه امیراسماعیل سامانی، شماره 15، واحد 3، کدپستی 1419933613
وب سایت: ندارند