لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تأمین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی استان تهران
رئیس: محمود نجفی عرب
دبیر: سیدعبدالرضا حجازی فرهمند
تلفن تماس:
شماره فکس:
آدرس: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، محله پونک، کوچه نوبهار، پلاک4، طبقه دوم، واحد5 کدپستی: 1469643144
وب سایت: ندارند