لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن کارخانجات ماکارونی استان تهران
رئیس: احمد ملک
دبیر: رسول مژده شفق
تلفن تماس: 88552726-88708603-88701326
شماره فکس: 88555690
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بعد از سه راه بهشتی، بالاتر از پمپ بنزین ساعی، برج اداری تجاری سپهر ساعی، طبقه 11، واحد 1107، کدپستی 1433894369
وب سایت: ندارند