لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن جوانان کارآفرین استان تهران
رئیس: شاهرخ عباس زاده
دبیر: گلنوش علم بیگی
تلفن تماس: 88716720 داخلی2005
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان میرزای شیرازی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۸، ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل‌ها)، طبقه سوم، واحد ۳0۳، کد پستی ۱۵۸۶۷۵۳921
وب سایت: www.tccimyc.co