لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی
رئیس: حسن حسینقلی
دبیر: ژیلا نعمتی
تلفن تماس: 44410541
شماره فکس: 44420440
آدرس: تهران، خیابان جنت آباد، میدان چهارباغ، خیابان چهارباغ غربی، پلاک 1، کدپستی 1474765811
وب سایت: www.znpb.ir