لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تجارت الکترونیک استان تهران
رئیس: میرنیما قاضی
دبیر: مریم نجفی
تلفن تماس:
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ولیعصر، کوچه بالاور، پلاک 7، برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طبقه دوم، واحد 202، کدپستی 1591639300
وب سایت: www.etchamber.ir