لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های تأمین کننده تجهیزات آزمایشگاه های پزشکی استان تهران
رئیس: بهروز حاجیان تهرانی
دبیر: مریم گلشاهی
تلفن تماس: ندارند
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان هویزه، نرسیده به خیابان شریعتی، پلاک 7، طبقه سوم شرقی، کدپستی 1558718131
وب سایت: www.iranlablesa.com