لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه کارگزاران گمرکی استان تهران
رئیس: علی میرعبدا...
دبیر: اصغر مظاهری
تلفن تماس:
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، خیابان رحمتی بهمبری، پلاک 5، طبقه سوم، کدپستی 1594816314
وب سایت: www.tcbu.ir