لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان مواد و تجهیزات دندانپزشکی استان تهران
رئیس: حسین شجاعی
دبیر: بنفشه سادات نجفی
تلفن تماس: 66467007
شماره فکس: 66767511
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر شمالی، پلاک 101، طبقه منفی 1 ، کدپستی 1416943495
وب سایت: www.idsia.ir